Władze wydziału

Dziekan: dr Irena Gałka.

Prodziekan: mgr Magdalena Białobłocka.

Kierownik programowy studiów: dr Zbigniew Świderski – prof.

nadzw. WSGK.

Kierownik Dziekanatu: mgr Elżbieta Borowiecka.